Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
69
Nhận giấy phép xây dựng
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  25 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

HCMC Construction Department

60 Truong Dinh Street, Ward 7, District 3 , HCMC
Điện thoại: +84 283 932 5945
Fax: +84 283 932 5269
Thư điện tử: sxd@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ va trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T3: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T4: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T5: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T6: 07:30-11:30
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Mr. Ho Minh Tam

Officer
Điện thoại: +84 83 932 6214 (ext 500)

Kết quả dự kiến

Giấy phép xây dựng Giấy phép xây dựng

Các yêu cầu

Người đại diện
For all investors:
1. 01 - Libre deuda de patente
Biên nhận hồ sơ cấp GPXD (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Payment receipt for construction permit (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND (Bản gốc )
(của người đến nhận kết quả)
Trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho người khác đến nhận kết quả, bổ sung:
1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
Điều 3
2. Nghị định 15/2013/NĐ-CP  ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Điều 21.1

Thông tin bổ sung

Theo quy định tại điều 72, luật Xây dựng số 16/2003/QH11, một trong những điều kiện chủ đầu tư phải đáp ứng trước khi khởi công công trình xây dựng sau khi được cấp phép là phải có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê duyệt.
Điều 3, Thông tư 13/2013/TT-BXD, hướng dẫn chủ đầu tư tổ chức phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công cùng với báo cáo kinh tế - kỹ thuật (đối với trường hợp thiết kế 1 bước) và thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật (đối với trường hợp thiết kế ba bước), thiết kế bản vẽ thi công đối (với trường hợp thiết kế hai bước và thiết kế khác triển khai sau thiết kế cơ sở).
Trong quá trình thẩm định, khi cần thiết chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra các nội dung phục vụ thẩm định, phê duyệt thiết kế.
Đối với các công trình thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 của Nghị định 15/2013/NĐ-CP, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm tra thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công.
Thiết kế bản vẽ thi công phải được chủ đầu tư hoặc đại diện ủy quyền xác nhận bằng chữ ký và đóng dấu phê duyệt vào từng tờ bản vẽ trước khi đưa ra thi công.
Người tổ chức thẩm định, thẩm tra và phê duyệt thiết kế phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế của mình.

Khiếu nại: HCMC Construction Department

Đơn vị giải quyết

HCMC Construction Department

60 Truong Dinh Street, Ward 7, District 3 , HCMC
Điện thoại: +84 283 932 5945
Fax: +84 283 932 5269
Thư điện tử: sxd@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Tổ tiếp công dân

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Mr. Tran Hoang Hai

Inspection Officer
Điện thoại: +84 83 932 5945 (ext 100)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License