Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
33
Submit application for planning license
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  25 mn
0 ngày  -  45 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ho Chi Minh City Department of Planning and Architecture

168 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 28 3823 2917
Fax: +84 28 3823 2918
Thư điện tử: sqhkt@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Reception and Release Division

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Ms. Tran Thi Nguyet Quynh

Officer
Điện thoại: +84 83 823 2917 ext 114
Thư điện tử: sqhkt@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Application receipt 01 - Application receipt

Các yêu cầu

1. Request letter for planning license
Request letter for planning license (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Land map of the location to be licensed (Bản gốc )
3.
Information of expected boundaries and perimeter of the land plot (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực (Bản gốc )
5. Report on investment project (feasibility study)
Report on investment project (feasibility study) (Bản gốc )
6. Báo cáo năng lực tài chính
Báo cáo năng lực tài chính

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 45 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
Điều 71
2. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 35, 36, 37, 38, 40
3. Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cấp giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quyết định 48/2011/QĐ-UBND ngày 12/07/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cấp giấy phép quy hoạch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Các điều 3.2, 6
4. Quyết định 65/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 48/2011/QĐ-UBND về cấp giấy phép QH tại TP HCM
Quyết định 65/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 48/2011/QĐ-UBND về cấp giấy phép QH tại TP HCM
Điều 1
5. Hướng dẫn số 2345/HD-SQHKT Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các QĐ 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; QĐ 48/2011/QĐ-UBND, QĐ 49/2011/QĐ-UBND và QĐ 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBNDTP
Hướng dẫn số 2345/HD-SQHKT Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các QĐ 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; QĐ 48/2011/QĐ-UBND, QĐ 49/2011/QĐ-UBND và QĐ 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBNDTP
Mục  VI

Khiếu nại: Ho Chi Minh City Department of Planning and Architecture

Đơn vị giải quyết

Ho Chi Minh City Department of Planning and Architecture

168 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 28 3823 2917
Fax: +84 28 3823 2918
Thư điện tử: sqhkt@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Reception Division

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Ms. Tran Thi Xuan Lien

Inspector
Điện thoại: +84 83 823 2920
Thư điện tử: ttxlien.sqhkt@tphcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License