Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
67
Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

15 mn  -  60 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

HCMC Construction Department

60 Truong Dinh Street, Ward 7, District 3 , HCMC
Điện thoại: +84 283 932 5945
Fax: +84 283 932 5269
Thư điện tử: sxd@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ va trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T3: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T4: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T5: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T6: 07:30-11:30
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Mr. Ho Minh Tam

Officer
Điện thoại: +84 83 932 6214 (ext 500)

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ cấp GPXD Biên nhận hồ sơ cấp GPXD

Các yêu cầu

Tùy theo tính chất và quy mô của công trình, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm những thành phần chủ yếu sau đây:
Hồ sơ pháp lý (01 bộ):
1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Bản gốc )
theo biểu mẫu 12 của Thông tư 10/2012/TT-BXD
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao)
3. 01 - Libre deuda de patente
Land use right certificate (Bản sao chứng thực)
4. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC
Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Bản sao chứng thực)
(kèm theo 1 bộ bản vẽ có đóng dấu phê duyệt)
5. Quyết định phê duyệt báo cáo DTM
Quyết định phê duyệt báo cáo DTM (Bản sao chứng thực)
6.
Approval of construction-planning tasks (Bản sao chứng thực)
7.
Approval of construction-planning projects (Bản sao chứng thực)
hoặc
Approval of master plan and architectural plan approval (Bản sao chứng thực)
8. Planning certificate
Planning certificate (Bản sao chứng thực)
9.
Planning license (Bản sao chứng thực)
10. Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư
Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư (Bản gốc )
(đối với công trình xây chen có tầng hầm)
11. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (Bản gốc )
(theo phụ lục 9 - Thông tư 10/2012/TT-BXD)
12. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hành nghề (Bản sao chứng thực)
của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
Bản vẽ thiết kế (02 bộ gốc):
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100-1/500 (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/100-1/500 (Bản gốc )
kèm theo sơ đồ vị trí công trình
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50-1/200 (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình, tỷ lệ 1/100-1/200 (Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ mặt cắt móng từng công trình, tỷ lệ 1/50 (Bản gốc )
6. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Bản gốc )
sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50-1/200

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 45mn

Căn cứ pháp lý

1. Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Các điều 62, 63, 64
2. Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Điều 14.3
3. Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành.
Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành.
Điều 5
4. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Các điều 5, 8, 9
5. Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Các điều 1.3, 5.2

Thông tin bổ sung

Trong khuôn khổ của dự án Hệ thống quy định điện tử e-Regulations HCMC, chúng tôi chỉ giới thiệu trường hợp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài.
Đối với các dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước, ngoài những thành phần hồ sơ trên, chủ đầu tư có thể phải cung cấp một số tài liệu khác sau đây:
- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định.
- Những tài liệu liên quan khác (nếu có).
Để có thêm hướng dẫn chi tiết, chủ đầu tư có thể liên hệ với Phòng cấp phép, Sở Xây dựng TP HCM

Khiếu nại: HCMC Construction Department

Đơn vị giải quyết

HCMC Construction Department

60 Truong Dinh Street, Ward 7, District 3 , HCMC
Điện thoại: +84 283 932 5945
Fax: +84 283 932 5269
Thư điện tử: sxd@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Tổ tiếp công dân

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Mr. Tran Hoang Hai

Inspection Officer
Điện thoại: +84 83 932 5945 (ext 100)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License