Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
34
Pay fee for planning license
(last modified: 5/26/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ho Chi Minh City Department of Planning and Architecture

168 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 28 3823 2917
Fax: +84 28 3823 2918
Thư điện tử: sqhkt@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

HCMC D.P.A. Office

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Ms. Nguyen Thi Phuong Thao

Accoutant
Điện thoại: +84 83 823 2917 ext 05
Thư điện tử: sqhkt@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Payment receipt 01 - Payment receipt

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Notification of planning license fee (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 2,000,000

Thời gian thực hiện

Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
Điều 2

Khiếu nại: Ho Chi Minh City Department of Planning and Architecture

Đơn vị giải quyết

Ho Chi Minh City Department of Planning and Architecture

168 Pasteur, Ben Nghe Ward, District 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 28 3823 2917
Fax: +84 28 3823 2918
Thư điện tử: sqhkt@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Reception Division

T2: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:30-17:00

Cán bộ giải quyết

Ms. Tran Thi Xuan Lien

Inspector
Điện thoại: +84 83 823 2920
Thư điện tử: ttxlien.sqhkt@tphcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License