Danh mục các bước
(Tổng số bước: 2)
Obtain fire prevention and fighting appraisal and approval for construction drawings  (2)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tóm tắt thủ tục
 

Đến đâu? (1)

Bạn sẽ phải đến các cơ quan sau. Con số này thể hiện số lần phải tiếp xúc với mỗi cơ quan.
Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào (x 2)
1 2
Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào

Kết quả (0)

Mục tiêu thủ tục là nhận các tài liệu này
-

Các yêu cầu về hồ sơ 

Các tài liệu được đánh dấu bằng màu xanh lá sẽ được cung cấp cho bạn trong quá trình thực hiện thủ tục
Hợp đồng tư vấn (x 2)
1 2
Hợp đồng tư vấn

Chi phí

Miễn phí

Bao lâu ?

Tổng thời gian dự kiến bao gồm thời gian: 1) xếp hàng, 2) tại bàn tiếp nhận, 3) giữa các bước
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License