Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
12
Submit application for approval of investment intent
(last modified: 5/26/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
40 ngày  -  65 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

32 Lê Thánh Tôn, quận I , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 822 7495/+84 283 827 2192
Fax: +84 283 829 5008
Thư điện tử: skhdt@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

Kết quả dự kiến

Receipt of investment intent application Receipt of investment intent application

Các yêu cầu

1. Request for approval of investment intent
Request for approval of investment intent (Bản gốc )
(form Resolution 43/NQ-CP)
2.
Investment project proposal (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (đã chứng thực)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ hiện trạng vị trí của lô đất (Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Location and site boundaries map (Bản gốc )
For corporate investors, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp được dịch ra tiếng Việt
2. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính được dịch ra tiếng Việt (Bản gốc )
3. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
by the investor to the authorized representative of the company to be established
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo ủy quyền (đã chứng thực)
For individual investors, supplement:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư (đã chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng được dịch ra tiếng Việt

Các chi phí

The fees are paid under the guidance of the Ministry of Finance.

Thời gian thực hiện

- The projects within the authority of the People’s Committees of districts: at most 39 working days, in case of associating with the establishment of the enterprises: at most 44 working days.
- The projects within the authority of the Prime Minister: at most 60 working days, in case of associating with the establishment of the enterprises: at most 65 working days.
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 40 ngày - Max. 65 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh : Ban hành Quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Các điều 2, 13.1.a
2. Nghị Quyết số 43/NP-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 Về mội số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong tình hình và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
Nghị Quyết số 43/NP-CP ngày 06 tháng 6 năm 2014 Về mội số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong tình hình và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.
Điều AppendixI

Thông tin bổ sung

The number of the applications: 10 (including the ones for the presiding authority to send to the relevant provincial Departments, regulatory authorities and authorities of districts)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License