Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
21
Mở tài khoản ngân hàng
(last modified: 5/26/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ ngân hàng thương mại nào tại Việt Nam

Ho Chi Minh City

List of banks in Vietnam (not exhaustive) List of banks in Vietnam (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Thông báo tài khoản 01 - Thông báo tài khoản

Các yêu cầu

1. Mẫu mở tài khoản ngân hàng
Mẫu mở tài khoản ngân hàng (2 Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (đã chứng thực) (Bản gốc )

Các chi phí

Phí mở tài khoản và mức tiền đặt cọc tối thiểu khác nhau tùy ngân hàng. Hầu hết các ngân hàng đều yêu cầu giữ một khoản tiền dư tối thiểu trong tài khoản. Ví dụ, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) yêu cầu số dư tối thiểu là 1,000,000 VND đối với tài khoản VND và 100 USD đối với tài khoản gửi USD

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/11/2005 (Eng)
Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/11/2005 (Eng)
Điều 11
2. Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13_EN
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/UBTVQH13_EN
Điều 1.4

Thông tin bổ sung

Công ty (hoặc Bên nước ngoài của Hợp đồng hợp tác kinh doanh) phải mở tài khoản vốn ngoại tệ tại môt ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để tiến hành các giao dịch như góp vốn, chuyển lợi tức, thanh toán .v.v... Công ty (hoặc Bên nước ngoài của Hợp đồng hợp tác kinh doanh) có thể mở và duy trì đồng thời nhiều tài khoản nội tệ và ngoại tệ.
Tại đây, chúng tôi giới thiệu thủ tục mở tài khoản tại Ngân hàng BIDV để tham khảo.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License