Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
4
Nộp tài liệu hợp pháp hóa lãnh sự
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

25 mn  -  1h 30 mn
1 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

6 Alexandre De Rhodes, quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 822 4224
Fax: +84 283 825 1436
Thư điện tử: snv@hcm.vnn.vn
Trang web: http://www.mofahcm.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận đăng ký nộp hồ sơ

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Cán bộ giải quyết

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Châu

Chuyên viên
Điện thoại: +84 83 822 4224 ext 420
Thư điện tử: chauntn@mofahcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận hồ sơ 01 - Giấy biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân
1. Application for consular authentication (Form LS/HPH-2012/TK)
Tờ khai điện tử chứng nhận / hợp pháp hoá lãnh sự (Bản gốc )
Các cá nhân, tổ chức muốn hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại Sở ngoại vụ TP HCM sẽ phải làm tờ khai điện tử trực tuyến trước. Tờ khai điện tử sẽ cung cấp một mã đăng ký, người nộp hồ sơ in tờ khai này, mang cùng các giấy tờ theo quy định đến nộp tại Sở ngoại vụ.
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND (Bản gốc )
của người nộp hồ sơ trực tiếp
Đối với nhà đầu tư là tổ chức:
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp (đã xác nhận) (Bản gốc + Bản sao)
Tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi tài liệu được ban hành
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch quyết định thành lập doanh nghiệp sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Bản gốc + Bản sao)
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.
3. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính mới nhất (đã xác nhận) (Bản gốc + Bản sao)
Tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi tài liệu được ban hành
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch báo cáo tài chính mới nhất sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Bản gốc + Bản sao)
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.
Đối với nhà đầu tư cá nhân:
1. 01 - Libre deuda de patente
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đã xác nhận) (Bản gốc + Bản sao)
Tài liệu này phải có xác nhận của cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của quốc gia nơi tài liệu được ban hành
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản dịch xác nhận số dư tài khoản ngân hàng sang tiếng Việt hoặc tiếng Anh (Bản gốc + Bản sao)
nếu tài liệu không được lập bằng các thứ tiếng này. Người dịch phải ký vào bản dịch kèm thông tin cá nhân (họ tên, số CMND/hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên hệ), đồng thời ghi xác nhận trên bản dịch đảm bảo dịch đúng, đầy đủ nội dung và chịu trách nhiệm về bản dịch.
Đối với trường hợp nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND (Bản sao)
của người nộp hồ sơ qua đường bưu điện
2. 01 - Libre deuda de patente
Hai phong bì
1 phong bì để sẵn lệ phí hợp pháp hóa lãnh sự và lệ phí chuyển trả hồ sơ qua bưu điện.
1 phong bì dán sẵn tem và ghi địa chỉ người nhận.
Lưu ý: cá nhân, tổ chức có nhu cầu gửi hồ sơ qua đường bưu điện có thể liên hệ công ty chuyển phát nhanh bưu điện EMS (http://ems.com.vn) theo số điện thoại: 8.38458999 để biết thêm chi tiết

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 20mn - Max. 1h
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 1 ngày - Max. 5 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Các điều 14, 15
2. Thông tư sô 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 ủa Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Thông tư sô 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 ủa Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Các điều 9, 10, 11, 13

Thông tin bổ sung

- Người nộp hồ sơ hợp pháp hóa lãnh sự có thể khai tờ khai điện tử tại phòng tiếp công dân của Sở ngoại vụ dưới sự hướng dẫn của các cán bộ tiếp dân.
- Trường hợp cần kiểm tra tính xác thực của giấy tờ, tài liệu đề nghị được chứng nhận lãnh sự, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có thể yêu cầu người đề nghị chứng nhận lãnh sự xuất trình bổ sung bản chính giấy tờ, tài liệu có liên quan và nộp 01 bản chụp giấy tờ, tài liệu này.

Ai xác nhận thông tin này?

Tuan Linh DOAN, Vice Director of DER HCMC, 30/12/2014

Khiếu nại: Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị giải quyết

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

6 Alexandre De Rhodes, quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 822 4224
Fax: +84 283 825 1436
Thư điện tử: snv@hcm.vnn.vn
Trang web: http://www.mofahcm.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Lãnh sự

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Cán bộ giải quyết

Ms. Phan Tố Quyên

Phó trưởng phòng
Điện thoại: +84 8 38 224224 ext 404
Thư điện tử: quyenpt@mofahcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License