Danh mục các bước
(Tổng số bước: 69)
Gặp DPI
Define location  (1)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
18
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain 1/500-scale detailed construction-planning tasks appraisal and approval  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (3)
Obtain approval of master plan and architectural plan  (3)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Obtain land lease contract land use right certificate  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain fire prevention and fighting approval of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Phê duyệt giải pháp PCCC đối với thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
61
Request opinions on conceptual plans
(last modified: 5/26/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  35 mn
10 ngày  -  20 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

HCMC Construction Department

60 Truong Dinh Street, Ward 7, District 3 , HCMC
Điện thoại: +84 283 932 5945
Fax: +84 283 932 5269
Thư điện tử: sxd@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ va trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T3: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T4: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T5: 07:30-11:30, 13:00-16:30
T6: 07:30-11:30
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Mr. Ho Minh Tam

Officer
Điện thoại: +84 83 932 6214 (ext 500)

Kết quả dự kiến

Application receipt 01 - Application receipt

Các yêu cầu

1. Written request for opinions on conceptual plans
Written request for opinions on conceptual plans (Bản gốc )
2. Thuyết minh thiết kế cơ sở
Thuyết minh thiết kế cơ sở (Bản gốc )
3. Planning certificate
Planning certificate (Bản sao chứng thực)
4. Quyết định phê duyệt báo cáo DTM
Quyết định phê duyệt báo cáo DTM (Bản sao chứng thực)
5. Văn bản góp ý về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở (Bản sao chứng thực)
6. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hành nghề (Bản sao chứng thực)
of the individual/chairman responsible for the designs
7. 01 - Libre deuda de patente
Business registration certificate of company consulting on construction planning project (Bản sao chứng thực)
Design drawings (02 original sets):
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Plan of levelling of construction routes (Bản gốc )
(applied to works constructed along the routes)
3. 01 - Libre deuda de patente
Map of technology, drawing of technology chain (Bản gốc )
(applied to construction has technology requirements)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ phương án kiến trúc (Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ về phương án kết cấu chính (Bản gốc )
(drawings of ground-footing reinforcement; details of footing; planar structure, major sectional structures; typical structure of construction items)
6. 01 - Libre deuda de patente
Các bản vẽ mặt bằng tổng thể các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án (Bản gốc )
power supply; water supply and drainage; communications,...
7. 01 - Libre deuda de patente
CD contains all documents, explanations, drawings (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Within 10 working days for projects and constructions of Group C;
Within 15 working days for projects and constructions of Group B;
Within 20 working days for projects and constructions of Group A;
Thời gian xếp hàng: Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 20 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Các điều 35, 37
2. Decree 12/2009/ND-CP dated 12/02/2009 of the Government on management of investment projects for construction of works (EN)
Decree 12/2009/ND-CP dated 12/02/2009 of the Government on management of investment projects for construction of works (EN)
Các điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Điều 1.2
4. Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Điều 2
5. Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Các điều 14.3, 14.4

Khiếu nại: HCMC Construction Department

Đơn vị giải quyết

HCMC Construction Department

60 Truong Dinh Street, Ward 7, District 3 , HCMC
Điện thoại: +84 283 932 5945
Fax: +84 283 932 5269
Thư điện tử: sxd@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Tổ tiếp công dân

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Mr. Tran Hoang Hai

Inspection Officer
Điện thoại: +84 83 932 5945 (ext 100)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License