Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

address Địa chỉ:
6 Alexandre De Rhodes, quận 1
telephone Điện thoại:
+84 283 822 4224
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Lãnh sự

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15
Ms. Nguyễn Thị Ngọc Châu
Chuyên viên
Điện thoại  +84 83 822 4224 ext 420
Thư điện tử  chauntn@mofahcm.gov.vn
Ms. Ngô Diệu Linh
Chuyên viên
Điện thoại  +84 83 822 4224 ext 429
Thư điện tử  linhnd@mofahcm.gov.vn
Ms. Phan Tố Quyên
Phó trưởng phòng
Điện thoại  +84 8 38 224224 ext 404
Thư điện tử  quyenpt@mofahcm.gov.vn

Thu ngân

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15
Ms. Nguyễn Thị Kim Oanh
Thủ quỹ
Điện thoại  +84 83 822 4224 ext 237
Thư điện tử  oanhntk@mofahcm.gov.vn

Bộ phận đăng ký nộp hồ sơ

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License