Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp DPI
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
5
Nhận tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự
(last modified: 8/25/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

10 mn  -  40 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

6 Alexandre De Rhodes, quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 822 4224
Fax: +84 283 825 1436
Thư điện tử: snv@hcm.vnn.vn
Trang web: http://www.mofahcm.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận trả hồ sơ

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Cán bộ giải quyết

Ms. Ngô Diệu Linh

Chuyên viên
Điện thoại: +84 83 822 4224 ext 429
Thư điện tử: linhnd@mofahcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự 01 - Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đã hợp pháp hóa lãnh sự 01 - Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đã hợp pháp hóa lãnh sự
Báo cáo tài chính đã hợp pháp hóa lãnh sự 01 - Báo cáo tài chính đã hợp pháp hóa lãnh sự

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy biên nhận hồ sơ (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Biên lai trả lệ phí hợp pháp hoá lãnh sự (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Thông tin bổ sung

Bất cứ cá nhân nào có đủ giấy biên nhận và biên lai thu lệ phí đều có thể nhận hồ sơ kết quả.
Trong trường hợp người nhận yêu cầu gửi hồ sơ kết quả qua đường bưu điện, Phòng Lãnh sự Sở ngoại vụ TP HCM sẽ không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ bị thất lạc do phía bưu điện.

Ai xác nhận thông tin này?

Tuan Linh DOAN, Vice Director of DER HCMC, 30/12/2014

Khiếu nại: Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị giải quyết

Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh

6 Alexandre De Rhodes, quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 822 4224
Fax: +84 283 825 1436
Thư điện tử: snv@hcm.vnn.vn
Trang web: http://www.mofahcm.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Lãnh sự

T2: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T3: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T4: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T5: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T6: 07:45-11:15, 13:15-16:00
T7: 07:45-11:15

Cán bộ giải quyết

Ms. Phan Tố Quyên

Phó trưởng phòng
Điện thoại: +84 8 38 224224 ext 404
Thư điện tử: quyenpt@mofahcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License