Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp DPI
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
11
Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư
(last modified: 9/18/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  45 mn
10 ngày  -  25 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

32 Lê Thánh Tôn, quận I , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 822 7495/+84 283 827 2192
Fax: +84 283 829 5008
Thư điện tử: skhdt@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Đăng ký đầu tư (IRD)

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Mr. Lưu Tiến Sĩ

Chuyên viên
Điện thoại: +84 83 822 7495
Thư điện tử: skhdt@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu tiếp nhận Hồ sơ 01 - Phiếu tiếp nhận Hồ sơ

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
A.Áp dụng đối với tất cả các nhà đầu tư:
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH) (Bản gốc )
2. Báo cáo năng lực tài chính
Báo cáo năng lực tài chính (Bản gốc )
do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm
3. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính đã hợp pháp hóa lãnh sự
báo cáo tài chính của 2 năm gần nhất
4. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính được dịch ra tiếng Việt
5. Hợp đồng thuê văn phòng có công chứng
Hợp đồng thuê văn phòng có công chứng (Bản sao chứng thực)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký (Bản sao chứng thực)
(giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty cho thuê văn phòng)
6. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ (Bản gốc )
Xuất trình tại quầy
B. CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG
I.Đối với nhà đầu tư là cá nhân, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư (đã chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đã hợp pháp hóa lãnh sự
3. 01 - Libre deuda de patente
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng được dịch ra tiếng Việt
HOẶC
II.Đối với nhà đầu tư là tổ chức, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự
hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc các giấy tờ tương đương khác
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp được dịch ra tiếng Việt
hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc các giấy tờ tương đương khác (bản dịch tiếng việt của giấy tờ đã hợp pháp hóa lãnh sự)
3. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
của nhà đầu tư cho người đại diện theo ủy quyền của công ty được thành lập
4. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo ủy quyền (đã chứng thực)
I.Nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện theo pháp luật, bổ sung các giấy tờ sau:
1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
của nhà đầu tư cho người đến nộp hồ sơ
HOẶC
II.Nếu nhà đầu tư ủy quyền cho công ty dịch vụ nộp hồ sơ và nhận kết quả, bổ sung các giấy tờ sau:
1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ
Hợp đồng cung cấp dịch vụ (Bản gốc )
giữa nhà đầu tư và công ty cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ
2. Giấy giới thiệu
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
của công ty dịch vụ cho người đến nộp hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 25 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
Các điều 46, 50
2. Decree No. 118/2015/ND-CP (EN) of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Decree No. 118/2015/ND-CP (EN) of the Government dated November 12, 2015 providing guidelines for implementation of a number of articles of Law on Investment
Các điều 24, 28, 29
3. Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam
Circular No. 16/2015/TT-BKHDT of the Ministry of Planning and Investment dated November 18, 2015 issuing standard forms for conducting investment procedures and report on investment in Vietnam
Các điều I.1, I.3
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License