Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp DPI
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Ký hợp đồng thuê văn phòng
(last modified: 8/25/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ cá nhân/tổ chức cho thuê đất tại TP HCM


List of real estate agencies (not exhaustive) List of real estate agencies (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê văn phòng có công chứng Hợp đồng thuê văn phòng có công chứng
Các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký Các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký

Các yêu cầu

1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
của nhà đầu tư cho người đại diện pháp lý
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (đã chứng thực)

Căn cứ pháp lý

1. Luật dân sự 33/2005/QH11_EN
Luật dân sự 33/2005/QH11_EN
Điều 480-500
2. Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
Điều 45.3.b;46.2.a
3. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Điều 21.5

Thông tin bổ sung

Theo quy định, nhà đầu tư sẽ phải xác định địa điểm được sử dụng làm trụ sở của công ty. Nhà đầu tư và bên cho thuê sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc thuê văn phòng hoặc nhà xưởng và nhà đầu tư sẽ trả tiền đặt cọc. Hợp đồng thuê chính thức sẽ được ký giữa công ty và bên cho thuê sau khi nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Nhà đầu tư có thể tự tìm kiếm địa điểm hoặc thông qua một công ty môi giới bất động sản ở TP Hồ chí Minh
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License