Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp DPI
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Xác nhận tình trạng hồ sơ
(last modified: 8/25/2015)
Bước này không bắt buộc

Espera hasta paso siguiente

10 ngày  -  12 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM

32 Lê Thánh Tôn, quận I , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 822 7495/+84 283 827 2192
Fax: +84 283 829 5008
Thư điện tử: skhdt@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Đăng ký đầu tư (IRD)

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Mr. Lưu Tiến Sĩ

Chuyên viên
Điện thoại: +84 83 822 7495
Thư điện tử: skhdt@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Yêu cầu bổ sung thông tin (nếu cần) 01 - Yêu cầu bổ sung thông tin (nếu cần)

Thời gian thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư trao Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 12 ngày

Thông tin bổ sung

Khi nhà đầu tư nộp hồ sơ bổ sung hoặc sửa đổi, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thu lại Biên nhận hồ sơ cũ và cấp một Biên nhận hồ sơ mới. Thời gian tối đa theo quy định để cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ được tính lại kể từ ngày nộp hồ sơ bổ sung hoặc hồ sơ sửa đổi.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License