Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp DPI
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký hợp đồng thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
19
Nộp hồ sơ đăng ký thuế
(last modified: 1/3/2018)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

15 mn  -  35 mn
4 ngày  -  4 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP HCM

140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 770 2288
Fax: +84 283 770 2288
Trang web: http://www.hcmtax.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Mr.Nguyen Van Manh/ Ms.Nguyen Thi Bach Mai- Staff

Điện thoại: +84 83 930 1491
Thư điện tử: nvmanh.hcm@gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế 01 - Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Bản kê tài liệu hồ sơ thuế (Bản gốc )
2. Tờ khai đăng ký thuế
Tờ khai đăng ký thuế (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực (Bản sao chứng thực)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 4 ngày - Max. 4 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Các điều 21, 22, 23, 24, 25, 26
2. Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Các điều 3, 4, 5, 6, 7, 8

Thông tin bổ sung

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, công ty phải nộp hồ sơ đăng ký thuế.

Ai xác nhận thông tin này?

Nguyen Thi HANH NGA, Deputy Director, 12/01/2015

Khiếu nại: Cục Thuế TP HCM

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP HCM

140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 770 2288
Fax: +84 283 770 2288
Trang web: http://www.hcmtax.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Ngọc Minh Huy

Điện thoại: +84 83 930 4976
Thư điện tử: nnmhuy.hcm@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License