Danh mục các bước
(Tổng số bước: 44)
Gặp HEPZA
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký thỏa thuận thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
15
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC cho thiết kế cơ sở  (2)
Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở  (4)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
35
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ
(last modified: 5/29/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

Miễn phí
10 ngày  -  15 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


List of construction consulting companies (not exhaustive) List of construction consulting companies (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Thuyết minh thiết kế cơ sở x2 Thuyết minh thiết kế cơ sở
Sơ đồ vị trí lô đất trong khu công nghiệp x2 01 - Sơ đồ vị trí lô đất trong khu công nghiệp
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng x2 01 - Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng
Bản vẽ về phương án kiến trúc x2 01 - Bản vẽ về phương án kiến trúc
Bản vẽ về phương án kết cấu chính x2 01 - Bản vẽ về phương án kết cấu chính
Các bản vẽ mặt bằng tổng thể các hệ thống hạ tần kỹ thuật của dự án x2 01 - Các bản vẽ mặt bằng tổng thể các hệ thống hạ tần kỹ thuật của dự án
Chứng chỉ hành nghề 01 - Chứng chỉ hành nghề

Các yêu cầu

1. Hợp đồng tư vấn
Hợp đồng tư vấn (Bản gốc )

Các chi phí

Chi phí tùy thuộc vào quy mô và tính phức tạp của công trình

Thời gian thực hiện

Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 15 ngày

Thông tin bổ sung

Chủ đầu tư có thể thuê các đơn vị tư vấn hoặc tự mình triển khai việc khảo sát, thiết kế nếu đáp ứng được các điều kiện về năng lực thi công các công trình xây dựng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License