Danh mục các bước
(Tổng số bước: 44)
Gặp HEPZA
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký thỏa thuận thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
15
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC cho thiết kế cơ sở  (2)
Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở  (4)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ
(last modified: 5/28/2015)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


List of construction consulting companies (not exhaustive) List of construction consulting companies (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100-1/500 x2 01 - Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100-1/500
Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/100-1/500 x2 01 - Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/100-1/500
Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50-1/200 x2 01 - Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50-1/200
Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình, tỷ lệ 1/100-1/200 x2 01 - Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình, tỷ lệ 1/100-1/200
Bản vẽ mặt cắt móng từng công trình, tỷ lệ 1/50 x2 01 - Bản vẽ mặt cắt móng từng công trình, tỷ lệ 1/50
Sơ đồ hệ thống hạ tầng kỹ thuật x2 01 - Sơ đồ hệ thống hạ tầng kỹ thuật
Chứng chỉ hành nghề 01 - Chứng chỉ hành nghề
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của CĐT đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của CĐT đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận

Các yêu cầu

1. Hợp đồng tư vấn
Hợp đồng tư vấn (Bản gốc )

Các chi phí

Chi phí tùy thuộc vào quy mô và tính phức tạp của công trình

Thông tin bổ sung

Chủ đầu tư có thể thuê các đơn vị tư vấn hoặc tự mình triển khai việc khảo sát, thiết kế nếu đáp ứng được các điều kiện về năng lực thi công các công trình xây dựng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License