Danh mục các bước
(Tổng số bước: 44)
Gặp HEPZA
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký thỏa thuận thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
15
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC cho thiết kế cơ sở  (2)
Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở  (4)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
42
Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  40 mn
0 ngày  -  20 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 829 0414/+84 283 829 0405
Fax: +84 283 829 4271
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn
Trang web: http://hepza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Tổ tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ms. Tạ Thị Thanh Tâm

Chuyên viên
Điện thoại: +84 8 382 904 05
Thư điện tử: ttttam@hepza.gov.vn, office@hepza.gov.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ xin cấp GPXD 01 - Biên nhận hồ sơ xin cấp GPXD
Phiếu báo thu lệ phí 01 - Phiếu báo thu lệ phí

Các yêu cầu

Tùy theo tính chất và quy mô của công trình, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm những thành phần chủ yếu sau đây:
Hồ sơ pháp lý (01 bộ):
1. Đơn xin cấp giấy phép xây dựng
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Bản gốc )
theo biểu mẫu 12 của Thông tư 10/2012/TT-BXD
2. Giấy chứng nhận đầu tư của HEPZA
Giấy chứng nhận đầu tư của HEPZA (Bản sao)
3. Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê đất (Bản sao chứng thực)
4. Biên bản bàn giao đất tại hiện trường
Biên bản bàn giao đất tại hiện trường (Bản sao)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chứng thực
5. Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC
Giấy chứng nhận thẩm duyệt PCCC (Bản sao)
(together with 01 copy set of drawings with approval seal affixed)
6. Quyết định phê duyệt báo cáo DTM
Quyết định phê duyệt báo cáo DTM (Bản sao)
7. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (Bản gốc )
(theo phụ lục 9 - Thông tư 10/2012/TT-BXD)
8. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hành nghề (Bản sao chứng thực)
của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
9. Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở
Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở
10. Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư
Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư
(đảm bảo cho công trình và công trình lần cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm)
Bản vẽ thiết kế (02 bộ gốc):
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100-1/500 (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/100-1/500 (Bản gốc )
kèm theo sơ đồ vị trí công trình
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50-1/200 (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình, tỷ lệ 1/100-1/200 (Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ mặt cắt móng từng công trình, tỷ lệ 1/50 (Bản gốc )
6. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (Bản gốc )
sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50-1/200

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 20 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Các điều 62, 63, 64
2. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
Các điều 5, 8, 9
3. Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 37.2.d
4. Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 1.21
5. Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành.
Thông tư 10/2012/TT-BXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ban hành.
Điều 5
6. Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Điều 14.3
7. Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hổ Chí Minh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Các điều 1.3, 5.2

Thông tin bổ sung

Trong khuôn khổ của dự án Hệ thống quy định điện tử e-Regulations HCMC, chúng tôi chỉ giới thiệu trường hợp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài.
Đối với các dự án đầu tư có sử dụng ngân sách nhà nước, ngoài những thành phần hồ sơ trên, chủ đầu tư có thể phải cung cấp một số tài liệu khác sau đây:
- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Những tài liệu liên quan khác (nếu có).
Để có thêm hướng dẫn chi tiết, chủ đầu tư có thể liên hệ với Phòng Quản lý Xây dựng, BQL HEPZA

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 829 0414/+84 283 829 0405
Fax: +84 283 829 4271
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn
Trang web: http://hepza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng HEPZA

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ms. Nguyễn Thị Lan Hương

Phó văn phòng HEPZA
Điện thoại: +84 83 910 4289, +84 83 829 0405
Thư điện tử: ntlhuong@hepza.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License