Danh mục các bước
(Tổng số bước: 44)
Gặp HEPZA
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký thỏa thuận thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
15
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC cho thiết kế cơ sở  (2)
Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở  (4)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
20
Ký hợp đồng và trả tiền thuê đất
(last modified: 11/2/2017)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty phát triển hạ tầng nào


List of infrastructure development companies in HEPZA (not exhaustive) List of infrastructure development companies in HEPZA (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Hợp đồng thuê đất Hợp đồng thuê đất
Biên lai nộp tiền thuê đất 01 - Biên lai nộp tiền thuê đất

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực (Bản gốc )
2. Thỏa thuận thuê đất
Thỏa thuận thuê đất (Bản gốc )

Căn cứ pháp lý

1. Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013
Điều 149

Thông tin bổ sung

Theo thỏa thuận giữa các bên, chủ đầu tư có thể trả toàn bộ tiền thuê đất một lần hoặc trả nhiều lần sau khi ký hợp đồng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License