Danh mục các bước
(Tổng số bước: 44)
Gặp HEPZA
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký thỏa thuận thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
15
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Ký hợp đồng thuê đất và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (3)
Chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC cho thiết kế cơ sở  (2)
Văn bản ý kiến về thiết kế cơ sở  (4)
Đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thi công  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
36
Nộp hồ sơ xin ý kiến về thiết kế cơ sở công trình
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

20 mn  -  35 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 829 0414/+84 283 829 0405
Fax: +84 283 829 4271
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn
Trang web: http://hepza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Tổ tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ms. Tạ Thị Thanh Tâm

Chuyên viên
Điện thoại: +84 8 382 904 05
Thư điện tử: ttttam@hepza.gov.vn, office@hepza.gov.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ xin ý kiến về thiết kế cơ sở Biên nhận hồ sơ xin ý kiến về thiết kế cơ sở

Các yêu cầu

1. Written request for opinions on conceptual plans
Written request for opinions on conceptual plans (Bản gốc )
2. Hợp đồng thuê đất
Hợp đồng thuê đất (Bản sao chứng thực)
3. Biên bản bàn giao đất tại hiện trường
Biên bản bàn giao đất tại hiện trường (Bản sao)
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Bản sao chứng thực)
4. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hành nghề (Bản sao chứng thực)
của chủ trì thiết kế các bộ môn: kiến trúc, kết cấu, điện, nước, của chủ nhiệm khảo sát địa chất công trình
5. Văn bản góp ý về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở (Bản sao chứng thực)
1. Thuyết minh thiết kế cơ sở
Thuyết minh thiết kế cơ sở (Bản gốc )
(thực hiện theo điều 8 Nghị định 12/2009/NĐ-CP)
2. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ vị trí lô đất trong khu công nghiệp (Bản gốc )
3. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng (Bản gốc )
xác định rõ vị trí xây dựng các hạng mục công trình, diện tích xây dựng, diện tích sàn xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng...
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ phương án kiến trúc (Bản gốc )
(các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt của các hạng mục công trình)
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ về phương án kết cấu chính (Bản gốc )
(các bản vẽ gia cố hoặc xử lý nền - móng; mặt bằng móng và chi tiết móng; mặt bằng kết cấu, mặt cắt các kết cấu chính, kết cấu điển hình của các hạng mục công trình)
6. 01 - Libre deuda de patente
Các bản vẽ mặt bằng tổng thể các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án (Bản gốc )
như cấp điện; cấp và thoát nước, thoát nước thải; thông tin liên lạc,...(thể hiện rõ vị trí, hướng đấu nối từ tủ điện tổng, trạm bơm, khu xử lý nước thải,...đến từng các hạng mục công trình của dự án và đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghiệp)

Thời gian thực hiện

Trong vòng 15 ngày làm việc đối với các công trình thuộc nhóm B; 10 ngày làm việc đối với các công trình thuộc nhóm C
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 20mn

Căn cứ pháp lý

1. Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Các điều 35, 37
2. Decree 12/2009/ND-CP dated 12/02/2009 of the Government on management of investment projects for construction of works (EN)
Decree 12/2009/ND-CP dated 12/02/2009 of the Government on management of investment projects for construction of works (EN)
Các điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Điều 1.2
4. Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 1.21
5. Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 37.2.d
6. Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Điều 2
7. Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu Công Nghiệp và khu kinh tế
Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu Công Nghiệp và khu kinh tế
Điều 2
8. Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Các điều 14.3, 14.4

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 829 0414/+84 283 829 0405
Fax: +84 283 829 4271
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn
Trang web: http://hepza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng HEPZA

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ms. Nguyễn Thị Lan Hương

Phó văn phòng HEPZA
Điện thoại: +84 83 910 4289, +84 83 829 0405
Thư điện tử: ntlhuong@hepza.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License