Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

address Địa chỉ:
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I
telephone Điện thoại:
+84 283 829 0414 / +84 283 829 0405
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Quản lý Đầu tư

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Mr. Trần Việt Hà
Trưởng phòng Quản lý Đầu tư
Điện thoại  +848 382 352 18 / +848 382 904 05

Tổ tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Mr. Nguyễn Tuấn Khanh
Chuyên viên
Điện thoại  +84 8 382 904 05
Thư điện tử  office@hepza.gov.vn
Ms Nguyen Thi Hong Lien,Acting chief of the Office
Điện thoại  +84 8 382 904 05
Thư điện tử  nhlien@hepza.gov.vn
Mr. Nguyen Tan Phuoc, vice head of HEPZA
Điện thoại  +84 8 382 943 71
Thư điện tử  ntphuoc@hepza.gov.vn

Business Management Department (BMD)

Ms. Bui Thi Nu, Manager
Điện thoại  + 84 8 382 325 76
Thư điện tử  enterprise.dept@hepza.gov.vn
Mr. Nguyễn Ngọc Nhất
Điện thoại  084 903 922 090
Ms. Nguyễn Thị Lan Hương
Phó văn phòng HEPZA
Điện thoại  +84 83 910 4289 / +84 83 829 0405
Thư điện tử  ntlhuong@hepza.gov.vn
Ms. Nguyễn Thị Kim Anh
Điện thoại  +84 4 3825 7410
Thư điện tử  anhnk@hapi.gov.vn
Ông Trần Quang Hải
Chuyên viên
Điện thoại  84 83 526 1299 / 84 83 526 1271
Ông Lê Chí Tâm
Chuyên viên
Điện thoại  84 83 526 1299 / 84 83 526 1271
Mr. Võ Thuấn Thành
Chuyên viên
Điện thoại  84 83 526 1299 / 84 83 526 1271

Văn phòng HEPZA

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Ms. Tạ Thị Thanh Tâm
Chuyên viên
Điện thoại  +84 8 382 904 05
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License