Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Bất kỳ công ty phát triển hạ tầng nào

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Reception Desk

*** ERROR ***
Điện thoại  +84 8 37701777
Thư điện tử  ttz-marketing@vnn.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License