Danh mục các bước
(Tổng số bước: 60)
Gặp BQL khu Thủ Thiêm (ICA)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain appraisal and approval of 1/500-scale detailed construction-planning task  (3)
Obtain appraisal and approval of 1/500-scale detailed construction-planning projects  (3)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain written recommendation on fire prevention and fighting solutions of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Obtain approval of fire prevention and fighting for technical design/construction drawings  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
52
Chuẩn bị hồ sơ bản vẽ
(last modified: 1/13/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty tư vấn xây dựng nào


List of construction consulting companies (not exhaustive) List of construction consulting companies (not exhaustive)

Kết quả dự kiến

Thuyết minh thiết kế cơ sở x4 Thuyết minh thiết kế cơ sở
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng x4 01 - Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng
Bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình x4 01 - Bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình
Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ x4 01 - Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ
Bản vẽ phương án kiến trúc x4 01 - Bản vẽ phương án kiến trúc
Bản vẽ về phương án kết cấu chính x4 01 - Bản vẽ về phương án kết cấu chính
Các bản vẽ mặt bằng tổng thể các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án x4 01 - Các bản vẽ mặt bằng tổng thể các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án
Chứng chỉ hành nghề 01 - Chứng chỉ hành nghề
Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, thiết kế 01 - Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, thiết kế

Các yêu cầu

1. Hợp đồng tư vấn
Hợp đồng tư vấn (Bản gốc )

Các chi phí

Chi phí tùy thuộc vào quy mô và tính phức tạp của công trình

Thông tin bổ sung

Chủ đầu tư có thể thuê các đơn vị tư vấn hoặc tự mình triển khai việc khảo sát, thiết kế nếu đáp ứng được các điều kiện về năng lực thi công các công trình xây dựng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License