Danh mục các bước
(Tổng số bước: 60)
Gặp BQL khu Thủ Thiêm (ICA)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain appraisal and approval of 1/500-scale detailed construction-planning task  (3)
Obtain appraisal and approval of 1/500-scale detailed construction-planning projects  (3)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain written recommendation on fire prevention and fighting solutions of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Obtain approval of fire prevention and fighting for technical design/construction drawings  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
21
Đăng báo
(last modified: 8/28/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ báo trung ương/địa phương nào


List of newspapers (Viet) List of newspapers (Viet)

Kết quả dự kiến

Thông báo thành lập công ty 01 - Thông báo thành lập công ty

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Thông tin về công ty

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  500,000 cho issue
- VND 1,500,000
issues: 3
Chi phí phụ thuộc vào mức giá của từng báo và độ dài của tin cần đăng, số lượt cần đăng.

Căn cứ pháp lý

1. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Điều 28

Thông tin bổ sung

Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp phải đăng trên mạng thông tin doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc một trong các loại tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

Trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải công bố nội dung những thay đổi đó trong thời hạn và theo phương thức quy định tại Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2005.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License