Danh mục các bước
(Tổng số bước: 60)
Gặp BQL khu Thủ Thiêm (ICA)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain appraisal and approval of 1/500-scale detailed construction-planning task  (3)
Obtain appraisal and approval of 1/500-scale detailed construction-planning projects  (3)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain written recommendation on fire prevention and fighting solutions of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Obtain approval of fire prevention and fighting for technical design/construction drawings  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
53
Nộp hồ sơ xin ý kiến về thiết kế cơ sở công trình
(last modified: 1/13/2015)

Espera hasta paso siguiente

10 ngày  -  20 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

177 đường Lý Chính Thắng, Quận 3 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 526 1299
Fax: +84 283 526 1301
Thư điện tử: bqthuthiem@tphcm.gov.vn, bqlthuthiem@vnn.vn
Trang web: http://www.thuthiem.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng BQL Thủ Thiêm

T2: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T3: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T4: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T5: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T6: 08:30-10:30, 13:30-16:00

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Quang Hải

Chuyên viên
Điện thoại: 84 83 526 1299, 84 83 526 1271
Thư điện tử: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn, bqlthuthiem@vnn.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ 01 - Biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

1. Written request for opinions on conceptual plans
Written request for opinions on conceptual plans (Bản gốc )
2.
Approval on construction-planning projects (2 Bản sao đơn giản)
hoặc Planning certificate
Planning certificate (2 Bản sao đơn giản)
3. 01 - Libre deuda de patente
Land use right certificate (2 Bản sao đơn giản)
4. Quyết định phê duyệt báo cáo DTM
Quyết định phê duyệt báo cáo DTM (2 Bản sao đơn giản)
kèm theo báo cáo DTM được phê duyệt
5. Văn bản góp ý về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC đối với thiết kế cơ sở (2 Bản sao đơn giản)
kèm theo các bản vẽ
6. 01 - Libre deuda de patente
Chứng chỉ hành nghề (2 Các bản sao chứng thực)
của cá nhân/chủ nhiệm thiết kế
7. 01 - Libre deuda de patente
Chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu khảo sát, thiết kế (2 Các bản sao chứng thực)
Hồ sơ bản vẽ (04 bộ):
1. Thuyết minh thiết kế cơ sở
Thuyết minh thiết kế cơ sở (4 Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng (4 Bản gốc )
hoặc 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ bình đồ phương án tuyến công trình (4 Bản gốc )
(áp dụng với các công trình xây dựng theo tuyến)
3. 01 - Libre deuda de patente
Sơ đồ công nghệ, bản vẽ dây chuyền công nghệ (4 Bản gốc )
(áp dụng với các công trình có yêu cầu công nghệ)
4. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ phương án kiến trúc (4 Bản gốc )
5. 01 - Libre deuda de patente
Bản vẽ về phương án kết cấu chính (4 Bản gốc )
(các bản vẽ gia cố hoặc xử lý nền - móng; mặt bằng móng và chi tiết móng; mặt bằng kết cấu, mặt cắt các kết cấu chính, kết cấu điển hình của các hạng mục công trình)
6. 01 - Libre deuda de patente
Các bản vẽ mặt bằng tổng thể các hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án (4 Bản gốc )
như cấp điện; cấp và thoát nước, thoát nước thải; thông tin liên lạc,...
7. 01 - Libre deuda de patente
CD contains all documents, explanations, drawings (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

10 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm C;
15 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm B;
20 ngày làm việc đối với công trình thuộc dự án nhóm A.
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 10 ngày - Max. 20 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Law No.16/2003/QH11 of the National Assembly on Construction
Các điều 35, 37
2. Decree 12/2009/ND-CP dated 12/02/2009 of the Government on management of investment projects for construction of works (EN)
Decree 12/2009/ND-CP dated 12/02/2009 of the Government on management of investment projects for construction of works (EN)
Các điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
3. Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều NĐ số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Điều 1.2
4. Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/02/2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Điều 2
5. Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu Công Nghiệp và khu kinh tế
Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu Công Nghiệp và khu kinh tế
Điều 2
6. Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Các điều 14.3, 14.4

Thông tin bổ sung

Thủ tục lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các công trình thuộc dự án nhóm A (dự án là 01 công trình dân dụng dưới 20 tầng), nhóm B và C không phân biệt nguồn vốn trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm (ngoài trừ các dự án do Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm làm chủ đầu tư)
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License