Danh mục các bước
(Tổng số bước: 60)
Gặp BQL khu Thủ Thiêm (ICA)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Obtain planning license  (3)
Obtain appraisal and approval of 1/500-scale detailed construction-planning task  (3)
Obtain appraisal and approval of 1/500-scale detailed construction-planning projects  (3)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  (3)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Obtain written recommendation on fire prevention and fighting solutions of conceptual plans  (2)
Obtain opinions on conceptual plans  (3)
Obtain approval of fire prevention and fighting for technical design/construction drawings  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị gặp BQL khu Thủ Thiêm
(last modified: 1/13/2015)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

0 mn  -  15 mn
0 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

177 đường Lý Chính Thắng, Quận 3 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 526 1299
Fax: +84 283 526 1301
Thư điện tử: bqthuthiem@tphcm.gov.vn, bqlthuthiem@vnn.vn
Trang web: http://www.thuthiem.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng BQL Thủ Thiêm

T2: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T3: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T4: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T5: 08:30-10:30, 13:30-16:00
T6: 08:30-10:30, 13:30-16:00

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Quang Hải

Chuyên viên
Điện thoại: 84 83 526 1299, 84 83 526 1271
Thư điện tử: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn, bqlthuthiem@vnn.vn

Kết quả dự kiến

Cuộc hẹn gặp 01 - Cuộc hẹn gặp

Các yêu cầu

1. Thư đề nghị hẹn gặp BQL Thủ Thiêm (hoặc gọi điện, hoặc gửi email)
Thư đề nghị hẹn gặp BQL Thủ Thiêm (hoặc gọi điện, hoặc gửi email) (Bản gốc )
kèm bản tóm tắt các thông tin chính của dự án đầu tư như: lĩnh vực, vị trí, quy mô, thời gian, v...v...

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 5mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Mặc dù không bắt buộc, nhưng Nhà đầu tư (hoặc người được ủy quyền) nên đề nghị gặp BQL khu Thủ Thiêm để cung cấp thông tin về dự án đầu tư, đồng thời thu thập thông tin liên quan đến môi trường, chính sách và thủ tục đầu tư tại BQL khu Thủ Thiêm. Nhà đầu tư có thể đến trực tiếp, hoặc gửi văn bản, fax hoặc email đề nghị hẹn gặp. Nhà đầu tư nên gửi kèm phụ lục mô tả tóm tắt về dự án đầu tư (địa điểm, lĩnh vực, thời gian, quy mô ….). Sau khi gửi thư, Nhà đầu tư có thể liên hệ BQL Thủ Thiêm để xác định thời gian gặp, hoặc BQL Thủ Thiêm sẽ liên hệ với Nhà đầu tư. Thông thường, cuộc gặp sẽ được tổ chức khoảng 5 ngày sau khi BQL nhận được đề nghị.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License