Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp BQL khu Thủ Thiêm (ICA)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Ký biên bản ghi nhớ về thuê văn phòng
(last modified: 3/19/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ cá nhân/tổ chức cho thuê văn phòng nào trong Khu đô thị Thủ Thiêm


List of construction consulting companies (for reference only) List of construction consulting companies (for reference only)

Kết quả dự kiến

Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê văn phòng có chứng thực Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê văn phòng có chứng thực
Các giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu/sử dụng địa điểm cho thuê 01 - Các giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu/sử dụng địa điểm cho thuê

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
Các điều 45.3.b, 46.2.a
2. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Điều 21.5

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư cần ký biên bản ghi nhớ với Công ty phát triển hạ tầng về thuê địa điểm để đặt văn phòng công ty và trả tiền đặt cọc cho bên cho thuê địa điểm. Hợp đồng thuê địa điểm sẽ được ký kết sau khi Nhà đầu tư nhận được giấy chứng nhận đầu tư.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License