Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp BQL khu Thủ Thiêm (ICA)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp BQL khu Thủ Thiêm
(last modified: 3/19/2016)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

177 đường Lý Chính Thắng, Quận 3 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 526 1299
Fax: +84 283 526 1301
Thư điện tử: bqthuthiem@tphcm.gov.vn, bqlthuthiem@vnn.vn
Trang web: http://www.thuthiem.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng quản lý đầu tư

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Lê Chí Tâm

Chuyên viên
Điện thoại: 84 83 526 1299, 84 83 526 1271
Thư điện tử: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn, bqlthuthiem@vnn.vn

Kết quả dự kiến

Bản đồ quy hoạch 01 - Bản đồ quy hoạch
Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3, quyết định 1088/2006/QD-BKH) Bản đăng ký / đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (phụ lục I-3, quyết định 1088/2006/QD-BKH)
Danh sách người đại diện theo quỷ quyền (phụ lục I-9, thông tư 01/2013/TT-BKHDT) Danh sách người đại diện theo quỷ quyền (phụ lục I-9, thông tư 01/2013/TT-BKHDT)
Danh sách thành viên (phụ lục I-6, thông tư 01/2013/TT-BKHDT) Danh sách thành viên (phụ lục I-6, thông tư 01/2013/TT-BKHDT)
Danh sách cổ đông sáng lập (phụ lục I-7, thông tư 01/2013/TT-BKHDT) Danh sách cổ đông sáng lập (phụ lục I-7, thông tư 01/2013/TT-BKHDT)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 1h

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể yêu cầu gặp BQL khu Thủ Thiêm để tìm hiểu và thu thập thông tin về môi trường đầu tư, chính sách và thủ tục đầu tư. Ngoài các thông tin trên, BQL khu Thủ Thiêm có thể cung cấp danh sách các nhà đầu tư thuộc các lĩnh vực có liên quan (nếu có nhu cầu).
BQL khu Thủ Thiêm sẽ tổ chức các cuộc hội thảo với các nhà đầu tư để giới thiệu thông tin quy hoạch (tỉ lệ 1/2000), phân khu chức năng (trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được công văn yêu cầu của nhà đầu tư).
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License