Danh mục các bước
(Tổng số bước: 21)
Gặp BQL khu Thủ Thiêm (ICA)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký biên bản ghi nhớ thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Xác nhận tình trạng hồ sơ
(last modified: 12/14/2016)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  35 mn
12 ngày  -  20 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý đầu tư - xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm

177 đường Lý Chính Thắng, Quận 3 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 526 1299
Fax: +84 283 526 1301
Thư điện tử: bqthuthiem@tphcm.gov.vn, bqlthuthiem@vnn.vn
Trang web: http://www.thuthiem.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng quản lý đầu tư

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00

Cán bộ giải quyết

Ông Lê Chí Tâm

Chuyên viên
Điện thoại: 84 83 526 1299, 84 83 526 1271
Thư điện tử: bqlthuthiem@tphcm.gov.vn, bqlthuthiem@vnn.vn

Kết quả dự kiến

Văn bản yêu cầu bổ sung thông tin 01 - Văn bản yêu cầu bổ sung thông tin

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 20mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 12 ngày - Max. 20 ngày

Thông tin bổ sung

Trong vòng 03 ngày làm việc sau khi nộp hồ sơ, BQL khu Thủ Thiêm có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc giải trình nếu cần thiết. Thời hạn xử lý hồ sơ được tính từ khi BQL Thủ Thiêm nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License