Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi con dấu  (2)
Nhận giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
8
Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thuế mới
(last modified: 1/20/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

15 mn  -  25 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP HCM

140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 770 2288
Fax: +84 283 770 2288
Trang web: http://www.hcmtax.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Xuân Đức

Cán bộ trả kết quả (Phòng 49B)
Điện thoại: +84 83 930 4976
Thư điện tử: txduc.hcm@gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đăng ký thuế 01 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế (Bản gốc )
Đại diện theo pháp luật của công ty ký và đóng dấu vòa giấy giới thiệu in trên cùng mặt với giấy biên nhận
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận kết quả (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Ai xác nhận thông tin này?

Nguyen Thi HANH NGA, Deputy Director, 12/01/2015

Khiếu nại: Cục Thuế TP HCM

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP HCM

140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 770 2288
Fax: +84 283 770 2288
Trang web: http://www.hcmtax.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Ngọc Minh Huy

Điện thoại: +84 83 930 4976
Thư điện tử: nnmhuy.hcm@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License