Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi con dấu  (2)
Nhận giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
5
Nộp hồ sơ đề nghị khắc dấu và giấy chứng nhận con dấu
(last modified: 5/26/2015)

Các chi phí

( ver detalles )

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

VND 450000
20 mn  -  40 mn
2 ngày  -  4 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM

459 Trần Hưng Đạo, quận I , TP HCM 84 8
Điện thoại: +84 83 838 7257

Bộ phận giải quyết

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (SBMU)

T2: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

Bà Nguyễn T. N. Hân; ông Võ T. Thanh; bà Phan T. T. Hảo

Công an viên
Điện thoại: 84 83 838 7315

Kết quả dự kiến

Giấy hẹn trả dấu Giấy hẹn trả dấu

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực
2. Giấy giới thiệu
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu bởi công ty
3. 01 - Libre deuda de patente
Chứng nhận mẫu dấu (Bản gốc )
của con dấu cũ
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi làm con dấu (Bản gốc )
xuất trình để kiểm tra

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 450,000

Thời gian thực hiện

2 ngày đối với các loại điều chỉnh. 4 ngày nếu thay đổi con dấu do hư hỏng
Thời gian xếp hàng: Min. 15mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 2 ngày - Max. 4 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
2. Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
3. Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009
Thông tư số 07/2010/TT-BCA ngày 05/02/2010 của Bộ Công An quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009
4. Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 04/12/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 04/12/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước

Thông tin bổ sung

- Công ty phải làm thủ tục đổi dấu khi có những thay đổi như: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa điểm ở quận khác. - Trong trường hợp công ty mất dấu hoặc Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, công ty cần liên hệ với Phòng cảnh sát QLHC về TTXH để được hướng dẫn cụ thể.

Ai xác nhận thông tin này?

Nguyen Van Dung POLICE BRIGADIER, 10/12/2014

Khiếu nại: Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM

459 Trần Hưng Đạo, quận I , TP HCM 84 8
Điện thoại: +84 83 838 7257

Bộ phận giải quyết

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (SBMU)

T2: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

Bà Phan Nguyễn Thùy Linh

Điện thoại: +84 83 838 7257
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License