Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi con dấu  (2)
Nhận giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng
(last modified: 1/20/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

15 mn  -  20 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ ngân hàng thương mại nào tại Việt Nam

Ho Chi Minh City

List of banks in Vietnam (Viet) List of banks in Vietnam (Viet)

Kết quả dự kiến

Thông báo tài khoản ngân hàng 01 - Thông báo tài khoản ngân hàng

Các yêu cầu

1. Cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng
Cập nhật chi tiết tài khoản ngân hàng (2 Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 5mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 21/11/2002  quy định việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi (tiền gửi thanh toán) của khách hàng tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt nam và Tổ chức tín dụng là Ngân hàng tại Việt nam
Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước ngày 21/11/2002 quy định việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi (tiền gửi thanh toán) của khách hàng tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán là Ngân hàng Nhà nước Việt nam và Tổ chức tín dụng là Ngân hàng tại Việt nam

Thông tin bổ sung

Sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, công ty cần cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng đã đăng ký tại các ngân hàng thương mại. Hoặc bất kỳ ngân hàng có thẩm quyền nào theo Thông tư 19/2014 Điều 3.3 có hiệu lực từ ngày 22/9/2014
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License