Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM

address Địa chỉ:
459 Trần Hưng Đạo, quận I
telephone Điện thoại:
+84 83 838 7257

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (SBMU)

T2: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:00-11:30
Bà Phan Nguyễn Thùy Linh
Điện thoại  +84 83 838 7257
Bà Nguyễn T. N. Hân; ông Võ T. Thanh; bà Phan T. T. Hảo
Công an viên
Điện thoại  84 83 838 7315

Division of Administration on Social Security

Bất kỳ nhân viên nào tại bàn tiếp nhận hồ sơ
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License