Danh mục các bước
(Tổng số bước: 61)
Chuẩn bị hồ sơ
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Văn bản ý kiến về giải pháp PCCC đối với dự án thiết kế quy hoạch 1/500  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (2)
Văn bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng/phương án kiến trúc công trình  (2)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  (3)
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC cho thiết kế cơ sở  (3)
Obtain approval of fire prevention and fighting for technical design/construction drawings  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
36
Nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình
(last modified: 1/13/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  40 mn
0 ngày  -  20 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố

9-11 đường Tân Phú phường Tân Phú, khu đô thị mới Nam Thành phố, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 282 245 5107
Fax: +84 285 416 0077
Thư điện tử: bqlkn@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqlkhunam.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ms. Nguyễn Thị Bích Thảo

Chuyên viên
Điện thoại: +84 8 224 551 37
Thư điện tử: thaontb@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ Biên nhận hồ sơ

Các yêu cầu

1. Application for master plan and architectural plan approval
Application for master plan and architectural plan approval (Bản gốc )
(có nêu thuyết minh tóm tắt)
2.
Written recommendation on the FPF solutions for construction planning project
3. 01 - Libre deuda de patente
Business registration certificate of company consulting on construction planning project (Bản sao chứng thực)
4. 01 - Libre deuda de patente
Practice license of architects and urban planning engineers taking part in project (Bản sao chứng thực)
For construction project already has planning license, supplement one of following documents:
1. Planning license
Planning license (Bản sao chứng thực)
2.
Written assignment to the investor of competent authority (Bản sao chứng thực)
áp dụng đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước
hoặc Approval of Investment intent
Approval of Investment intent (Bản sao chứng thực)
3.
Original or authentic copies of the relevant documents (if any) to clarify some contents of dossier
Hồ sơ bản vẽ
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản đồ hiện trạng vị trí của lô đất (Bản gốc )
tỉ lệ 1/500
2. 01 - Libre deuda de patente
Master plan of entire land plot 1/500 scale (Bản sao chứng thực)
có thể hiện sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỉ lệ 1/2000 hoặc 1/5000
3. 01 - Libre deuda de patente
Elevation plans of architectural space breadthways and lengthways of land plot 1/200-1/500 scale
(tối thiểu 2 mặt đứng triển khai0
Tùy theo quy mô khu đất, có thể gộp chung với bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500
4. 01 - Libre deuda de patente
Urban design scheme (Bản gốc )
thực hiện theo khoản 3 Điều 33 Luật Quy hoạch
5. 01 - Libre deuda de patente
CD contains all documents, drawings

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Max. 20 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12
Các điều 7, 19.7, 22, 23, 41.2, 44.3, 45
2. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Các điều 31.1.c, 32.2, 33.1, 34.1.c
3. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Điều 12
4. Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010 quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị
Các điều 2, 3, 7
5. Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005, về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
Quyết định số: 21/2005/QĐ-BXD, ngày 22/7/2005, về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.
Điều 1
6. Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND Về việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Các điều 2.1.e, 2.1.g, 6.5, 12, 13, 14
7. Hướng dẫn số 2345/HD-SQHKT Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các QĐ 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; QĐ 48/2011/QĐ-UBND, QĐ 49/2011/QĐ-UBND và QĐ 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBNDTP
Hướng dẫn số 2345/HD-SQHKT Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở QH-KT trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các QĐ 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; QĐ 48/2011/QĐ-UBND, QĐ 49/2011/QĐ-UBND và QĐ 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBNDTP
Mục  III

Thông tin bổ sung

Số lượng hồ sơ:
- Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ lần đầu: 02 bộ và 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ văn bản + bản vẽ.
- Trường hợp BQL Khu Nam yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa thì sau khi chỉnh sửa hoàn chỉnh theo văn bản hướng dẫn của BQL thì chủ đầu tư phải nộp: 02 tập thuyết mình, 02 bộ bản vẽ và 01 đĩa CD (lưu trữ toàn bộ văn bản và bản vẽ) đính kèm văn bản về việc bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ;
- Hồ sơ thực hiện đạt yêu cầu thẩm định, phòng QH-XD sẽ thông báo đề nghị chủ đầu tư nộp bổ sung: 06 tập thuyết minh, 06 bộ bản vẽ và CD (nếu không có yêu cầu chỉnh sửa trước đó thì gồm 08 tập thuyết minh, 08 bộ bản vẽ).

Khiếu nại: Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố

9-11 đường Tân Phú phường Tân Phú, khu đô thị mới Nam Thành phố, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 282 245 5107
Fax: +84 285 416 0077
Thư điện tử: bqlkn@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqlkhunam.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ms. Nguyễn Quỳnh Mai

Trưởng phòng hành chính
Điện thoại: +84 82 245 5840, + 84 989109486
Thư điện tử: info@masd.gov.vn, mai.bqlkn@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License