Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố

address Địa chỉ:
9-11 đường Tân Phú phường Tân Phú, khu đô thị mới Nam Thành phố, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
telephone Điện thoại:
+84 282 245 5107
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Văn phòng

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30
Mr. Huỳnh Văn Thảo
Phó chánh văn phòng
Điện thoại  +84 82 245 5137
Thư điện tử  thaohv@tphcm.gov.vn
Ms. Doan Thuy Duong - Staff
Điện thoại  +84 8 388 874 02
Thư điện tử  duongdth@yahoo.com
Ms. Nguyễn Thị Bích Thảo
Chuyên viên
Điện thoại  +84 8 224 551 37
Thư điện tử  thaontb@tphcm.gov.vn
Ms. Nguyễn Quỳnh Mai
Trưởng phòng hành chính
Điện thoại  +84 82 245 5840 / + 84 989109486
Thư điện tử  info@masd.gov.vn / mai.bqlkn@gmail.com
Ms. Nguyễn Thị Bích Thảo
Chuyên viên
Điện thoại  +84 8 224 551 37
Thư điện tử  thaontb@tphcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License