Danh mục các bước
(Tổng số bước: 61)
Chuẩn bị hồ sơ
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Lập bản đồ hiện trạng vị trí  (1)
Obtain approval of investment intent  (2)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
17
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)  (8)
Chứng chỉ quy hoạch  (2)
Văn bản ý kiến về giải pháp PCCC đối với dự án thiết kế quy hoạch 1/500  (2)
Thẩm duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500  (2)
Văn bản chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng/phương án kiến trúc công trình  (2)
Nhận thông báo thu hồi đất  (1)
Lập phương án bồi thường, GPMB và hỗ trợ tái định cư  (3)
Nhận quyết định thu hồi đất  (1)
Bồi thường và GPMB trên phương án đã được phê duyệt  (1)
Nhận quyết định cho thuê đất  (2)
Bàn giao đất tại hiện trường  (1)
Pay land rental  (1)
Make draft of land use right certificate  (1)
Ký hợp đồng thuê đất  (1)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất  (3)
Văn bản góp ý về giải pháp PCCC cho thiết kế cơ sở  (3)
Obtain approval of fire prevention and fighting for technical design/construction drawings  (3)
Giấy phép xây dựng  (3)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
54
Nộp hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC (đối với hồ sơ thiết kế cơ sở)
(last modified: 1/13/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  30 mn
5 ngày  -  10 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP. HCM

254-258 Trần Hưng Đạo, Quận 1 , HCMC
Điện thoại: +84 283 920 0996
Fax: +84 283 838 5312
Thư điện tử: spccc@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng tiếp nhận hồ sơ thẩm duyệt về PCCC

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Mr. Huỳnh Tấn Lộc

Chuyên viên

Kết quả dự kiến

Biên nhận hồ sơ thẩm duyệt PCCC Biên nhận hồ sơ thẩm duyệt PCCC

Các yêu cầu

Người đại diện
Số lượng hồ sơ: 03 bộ gốc
1. Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy
Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy (Bản gốc )
(Của cơ quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư)
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư đã chứng thực
3. Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình (Bản gốc )
4. Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế cơ sở
Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế cơ sở (Bản gốc )
thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp PCCC quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và điều 13 của nghị định 79/2014/NĐ-CP
Trường hợp nhà đầu tư ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện, bổ sung:
1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời hạn thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 35/2003/ND-CP được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:
-Đối với thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và nhóm C;
Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 10 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2011
Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2011
Điều 15
2. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy
Các điều 13, 15

Thông tin bổ sung

Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 35/2003/ND-CP (được sửa đổi một số điều theo Nghị định 46/2012/ND-CP), khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng phải được cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

Khiếu nại: Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP. HCM

Đơn vị giải quyết

Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP. HCM

254-258 Trần Hưng Đạo, Quận 1 , HCMC
Điện thoại: +84 283 920 0996
Fax: +84 283 838 5312
Thư điện tử: spccc@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.pccc.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng tiếp dân

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Mr. Nguyễn Đức Anh

Chuyên viên
Điện thoại: +84 83 920 3909
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License