Danh mục các bước
(Tổng số bước: 23)
Gặp SHTP
Thẩm định công nghệ dự án đầu tư  (2)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
19
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
12
Ký biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê văn phòng
(last modified: 3/19/2016)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Bất kỳ công ty QL Bất động sản nào trong khu SHTP


SHTP Development company LTD (for reference only) SHTP Development company LTD (for reference only)

Kết quả dự kiến

Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê văn phòng Biên bản ghi nhớ hoặc hợp đồng thuê văn phòng
Các văn bản pháp lý chứng minh quyền sở hữu/sử dụng địa điểm Các văn bản pháp lý chứng minh quyền sở hữu/sử dụng địa điểm

Các yêu cầu

1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
của chủ đầu tư cho người đại diện theo pháp luật
2. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (đã chứng thực) (Bản gốc )

Căn cứ pháp lý

1. Luật dân sự 33/2005/QH11_EN
Luật dân sự 33/2005/QH11_EN
Các điều 480, 492, 500
2. Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
Các điều 45.3.b, 46.2.a
3. Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005_EN
Điều 21.5

Thông tin bổ sung

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License