Danh mục các bước
(Tổng số bước: 23)
Gặp SHTP
Thẩm định công nghệ dự án đầu tư  (2)
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Ký biên bản thỏa thuận thuê văn phòng  (1)
Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
19
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị gặp SHTP
(last modified: 3/19/2016)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Tp.HCM

Đường D1, khu Công nghệ cao phường Tân Phú, quận 9 , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 736 0293
Fax: +84 283 736 0292
Thư điện tử: info.shtp@tphcm.gov.vn, xtdt.shtp@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.shtp.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận lễ tân SHTP

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ms Trương Thị Hường

Lễ tân
Điện thoại: +84 83 736 0293
Thư điện tử: tthuong.shtp@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Cuộc hẹn gặp 01 - Cuộc hẹn gặp

Các yêu cầu

1. Thư đề nghị gặp SHTP
Thư đề nghị gặp SHTP
nhà đầu tư có thể gửi email hoặc gọi điện trực tiếp đến BQL SHTP

Thời gian thực hiện

Cuộc gặp có thể được thực hiện trong vòng 2 ngày sau khi nhà đầu tư yêu cầu, tùy thuộc vào lịch làm việc của cán bộ SHTP

Thông tin bổ sung

Mặc dù không bắt buộc nhưng nhà đầu tư (hoặc đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư) được khuyến nghị gặp BQL khu Công nghệ cao để giới thiệu dự án của mình và thu thập các hướng dẫn, biểu mẫu và thông tin liên quan đến dự án đầu tư trong khu Công nghệ cao TP HCM. Nhà đầu tư có thể đề nghị cuộc hẹn gặp bằng cách gửi thư điện tử hoặc fax, hoặc gọi điện trực tiếp đến BQL khu Công nghệ cao. BQL sẽ thông báo đến nhà đầu tư (hoặc đại diện ủy quyền) ngày giờ cụ thể của cuộc gặp bằng email, fax hoặc điện thoại.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License