Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Tp.HCM

address Địa chỉ:
Đường D1, khu Công nghệ cao phường Tân Phú, quận 9
telephone Điện thoại:
+84 283 736 0293

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Ms.Nguyễn Thị Minh Thu
Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế
Điện thoại  +84 8 373 602 93 ext 111
Thư điện tử  ntmthu.shtp@tphcm.gov.vn
Mr. Le Trong Hieu/Ms. Do Thi Thanh Thao-Expert
Điện thoại  +84 8 373 602 93
Ms. Le Thi Kim Thanh-Senior Accountant
Điện thoại  +84 908 251 574
Thư điện tử  lekimthanh2008@yahoo.com
Ms Do Thi Phuong Thao
Chuyên viên
Điện thoại  +84 8 373 602 93 ext 110 / +84 976 475 550
Thư điện tử  dtpthao.shtp@tphcm.gov.vn

The Land and Environment Division

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Mr. Tran Van Tam-Expert
Điện thoại  +84 989 180 997
Thư điện tử  tamtv@yahoo.org
Mr. Bùi Hoàng Phương
Điện thoại  848 373 602 93; ext 115 / 084 923 488 899
Thư điện tử  bhphuong.shtp@tphcm.gov.vn

SHTPBOM

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Ms Lê Bích Loan
Phó trưởng ban Quản lý SHTP
Điện thoại  +84 83 736 0293 ext 122
Thư điện tử  lbloan.shtp@tphcm.gov.vn

Zoning, Construction and Environment Department

Mr. Tran Trong Dat, manager of ZCED
Điện thoại  +84 8 373 602 93 (ext 115)
Thư điện tử  dattt@shtpvn.org

Finance and Accounting Department

Bộ phận lễ tân SHTP

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Ms Trương Thị Hường
Lễ tân
Điện thoại  +84 83 736 0293
Thư điện tử  tthuong.shtp@tphcm.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License