Danh mục các bước
(Tổng số bước: 20)
Meet North West Metropolitan Area Authority
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Obtain Enterprise Registration Certificate (ERC)  (2)
Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
16
Make seal
Đăng ký thuế (lần đầu)  (1)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Công bố thành lập doanh nghiệp  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Đề nghị gặp NWMA
(last modified: 3/19/2016)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

10 mn  -  20 mn
2 ngày  -  5 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 829 9330
Fax: +84 283 824 9108
Thư điện tử: bqltaybac@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqltaybac.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Kết quả dự kiến

Cuộc hẹn với NWMA 01 - Cuộc hẹn với NWMA

Các yêu cầu

1. Meeting request letter with NWMA
Meeting request letter with NWMA (Bản gốc )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 2 ngày - Max. 5 ngày

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể gửi công văn hay thư điện tử đề nghị gặp NWMA. Mặc dù không bắt buộc, nhưng nhà đầu tư (hoặc đại diện theo ủy quyền) nên gặp NWMA để giới thiệu về dự án dự định đầu tư và thu thập thông tin về các thủ tục đầu tư và các biểu mẫu. Có thể gửi đề nghị qua thư, thư điện tử, fax hay đến trực tiếp. Nhà đầu tư cần chuẩn bị trước các thông tin trước khi gặp gỡ ( vị trí dự định đầu tư, thời hạn đầu tư, lĩnh vực , ..... NWMA sẽ thu xếp hẹn ngày gặp, người cần gặp và nơi gặp gửi qua thư điên tử, công văn hay qua thông báo qua điện thoại
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License