Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

address Địa chỉ:
86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1
telephone Điện thoại:
+84 283 829 9330
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Văn Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa
Ông Võ Đình Ích
Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc
Điện thoại  84 091 800 8890
Thư điện tử  dinhich@gmail.com
Ông Trần Duy Nghĩa
Chuyên Viên Phòng Kế hoạch, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc
Điện thoại  +84 93 880 0645
Thư điện tử  tdnghia1505@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License