Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP.HCM
(last modified: 3/18/2015)
Bước này không bắt buộc

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 829 0414/+84 283 829 0405
Fax: +84 283 829 4271
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn
Trang web: http://hepza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Phòng Quản lý Đầu tư

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Mr. Trần Việt Hà

Trưởng phòng Quản lý Đầu tư
Điện thoại: +848 382 352 18, +848 382 904 05
Thư điện tử: invest.dept@hepza.gov.vn, invest.hepza@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Danh sách các KCN & KCX tại TP HCM Danh sách các KCN & KCX tại TP HCM
Sơ đồ định hướng phát triển các KCN & KCX đến năm 2020 Sơ đồ định hướng phát triển các KCN & KCX đến năm 2020
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH) Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 1h

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể yêu cầu gặp Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP để tìm hiểu và thu thập thêm thông tin về môi trường đầu tư, chính sách và thủ tục đầu tư tại các Khu Chế Xuất và các Khu Công nghiệp .. Ngoài các thông tin về các thủ tục đầu tư, Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP có thể cung cấp cho nhà đầu tư danh sách các công ty phát triển hạ tầng. Nhà đầu tư có thể lựa chọn một công ty thực hiện dự án

Khiếu nại: Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý các Khu Chế Xuất và Công nghiệp TP HCM

35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận I , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 829 0414/+84 283 829 0405
Fax: +84 283 829 4271
Thư điện tử: office@hepza.gov.vn
Trang web: http://hepza.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng HEPZA

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ms. Nguyễn Thị Lan Hương

Phó văn phòng HEPZA
Điện thoại: +84 83 910 4289, +84 83 829 0405
Thư điện tử: ntlhuong@hepza.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License