Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
9
Nhận hộ chiếu đã chứng thực
(last modified: 5/25/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ủy ban Nhân dân quận


Kết quả dự kiến

Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư (đã chứng thực) 01 - Hộ chiếu hoặc CMND của nhà đầu tư (đã chứng thực)
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo ủy quyền (đã chứng thực) 01 - Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo ủy quyền (đã chứng thực)
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (đã chứng thực) 01 - Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo pháp luật (đã chứng thực)
Biên lai thu lệ phí chứng thực 01 - Biên lai thu lệ phí chứng thực

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu nhận và hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bản gốc )

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND  2,000 cho page
- VND 36,000
áp dụng với hai trang đầu tiên của tài liệu cần chứng thực
pages: 18

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 15mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 92/2008/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp ngày 17 tháng 10 năm 2008  hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
Thông tư 92/2008/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài Chính và Bộ Tư pháp ngày 17 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
Điều II.1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License