Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Xin chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi con dấu  (2)
Nhận giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
2
Nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
(last modified: 5/19/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 829 9330
Fax: +84 283 824 9108
Thư điện tử: bqltaybac@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqltaybac.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Duy Nghĩa

Chuyên Viên Phòng Kế hoạch, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc
Điện thoại: +84 93 880 0645
Thư điện tử: tdnghia1505@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (mới, điều chỉnh) 01 - Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (mới, điều chỉnh)

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Phiếu giao nhận hồ sơ (NWMA) (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đầu tư hiện hữu (Bản gốc )
bản điều chỉnh nếu có
3. Giấy giới thiệu
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
được ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu bởi công ty cho người nhận Giấy chứng nhận đầu tư nếu người đại diện theo pháp luật của công ty không nhận trực tiếp
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận kết quả (Bản gốc )
Xuất trình để kiểm tra

Căn cứ pháp lý

1. Nghị định 108/2006/ND-CP (EN) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Nghị định 108/2006/ND-CP (EN) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Điều 41
2. Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Điều II-3

Ai xác nhận thông tin này?

Minh Cuong HUYNH, Vice Chairman of NWMA, 05/05/2015

Khiếu nại: Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 829 9330
Fax: +84 283 824 9108
Thư điện tử: bqltaybac@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqltaybac.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ông Võ Đình Ích

Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc
Điện thoại: 84 091 800 8890
Thư điện tử: dinhich@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License