Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Xin chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi con dấu  (2)
Nhận giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
7
Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
(last modified: 5/28/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

20 mn  -  45 mn
4 ngày  -  4 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP HCM

140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 770 2288
Fax: +84 283 770 2288
Trang web: http://www.hcmtax.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Xuân Đức

Cán bộ trả kết quả (Phòng 49B)
Điện thoại: +84 83 930 4976
Thư điện tử: txduc.hcm@gdt.gov.vn

Kết quả dự kiến

Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế Phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ thuế

Các yêu cầu

1. Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (Bản gốc )
theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, được ký bởi người đại diện theo pháp luật và được đóng dấu của công ty
2. Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (DPI)
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (DPI) (Bản gốc )
xuất trình để kiểm tra
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản gốc )
chứng nhận cũ

Thời gian thực hiện

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới / điều chỉnh, công ty phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.
Thời gian xếp hàng: Min. 15mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 15mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 4 ngày - Max. 4 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006
2. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
3. Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
4. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

Thông tin bổ sung

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới / điều chỉnh, công ty phải nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế. Cơ quan thuế sẽ thu hồi giấy chứng nhận đăng ký thuế cũ và cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế mới.

Ai xác nhận thông tin này?

Nguyen Thi HANH NGA, Deputy Director, 12/01/2015

Khiếu nại: Cục Thuế TP HCM

Đơn vị giải quyết

Cục Thuế TP HCM

140 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 , Ho Chi Minh
Điện thoại: +84 283 770 2288
Fax: +84 283 770 2288
Trang web: http://www.hcmtax.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Bộ phận nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:30-11:30

Cán bộ giải quyết

Ông Nguyễn Ngọc Minh Huy

Điện thoại: +84 83 930 4976
Thư điện tử: nnmhuy.hcm@gdt.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License