Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Gặp BQL Khu Nam
(last modified: 12/19/2014)
Bước này không bắt buộc

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

15 mn  -  40 mn

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố

9-11 đường Tân Phú phường Tân Phú, khu đô thị mới Nam Thành phố, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 282 245 5107
Fax: +84 285 416 0077
Thư điện tử: bqlkn@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqlkhunam.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Mr. Huỳnh Văn Thảo

Phó chánh văn phòng
Điện thoại: +84 82 245 5137
Thư điện tử: thaohv@tphcm.gov.vn

Kết quả dự kiến

Hướng dẫn các thủ tục đầu tư tại MASD (tiếng Việt) Hướng dẫn các thủ tục đầu tư tại MASD (tiếng Việt)
Bản đồ tổng thể khu 01 - Bản đồ tổng thể khu

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 10mn - Max. 20mn

Căn cứ pháp lý

1. Quyết định 79/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/10/2008 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố
Quyết định 79/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/10/2008 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể yêu cầu gặp Văn Văn phòng Ban Quản lý Khu Đô thị Mới Nam thành phố để được hướng dẫn về thủ tục đầu tư và nhận các biểu mẫu phục vụ việc chuẩn bị hồ sơ.

Khiếu nại: Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam Thành phố

9-11 đường Tân Phú phường Tân Phú, khu đô thị mới Nam Thành phố, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 282 245 5107
Fax: +84 285 416 0077
Thư điện tử: bqlkn@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqlkhunam.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn phòng

T2: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T3: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T4: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T5: 08:00-11:30, 13:00-16:30
T6: 08:00-11:30, 13:00-16:30

Cán bộ giải quyết

Ms. Nguyễn Quỳnh Mai

Trưởng phòng hành chính
Điện thoại: +84 82 245 5840, + 84 989109486
Thư điện tử: info@masd.gov.vn, mai.bqlkn@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License