Danh mục các bước
(Tổng số bước: 14)
Meet North West Metropolitan Area Authority
Xác nhận tài liệu để hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hoá lãnh sự tài liệu  (3)
Dịch tài liệu  (2)
Chứng thực hộ chiếu  (2)
Giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
10
Nộp hồ sơ đăng ký đầu tư
(last modified: 5/19/2015)

Thời gian thực hiện ( ver detalles )

Espera hasta paso siguiente

30 mn  -  60 mn
5 ngày  -  30 ngày

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 829 9330
Fax: +84 283 824 9108
Thư điện tử: bqltaybac@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqltaybac.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ông Trần Duy Nghĩa

Chuyên Viên Phòng Kế hoạch, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc
Điện thoại: +84 93 880 0645
Thư điện tử: tdnghia1505@gmail.com

Kết quả dự kiến

Giấy biên nhận hồ sơ ( NWMA) 01 - Giấy biên nhận hồ sơ ( NWMA)

Các yêu cầu

Cá nhân Pháp nhân Người đại diện
A.ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ
1. Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH)
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-1, Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH) (Bản gốc )
2. Báo cáo năng lực tài chính
Báo cáo năng lực tài chính (Bản gốc )
chứng thực bởi nhà đầu tư
3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Bản gốc )
4. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nộp hồ sơ (Bản gốc )
xuất trình tại quầy để kiểm tra
B. CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG
i. Đối với nhà đầu tư cá nhân , bổ sung
1. 01 - Libre deuda de patente
Bản sao chứng thực giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân (Bản sao chứng thực)
2. 01 - Libre deuda de patente
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đã hợp pháp hóa lãnh sự
3. 01 - Libre deuda de patente
Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng được dịch ra tiếng Việt
HOẶC
II. Đới với nhà đầu tư tổ chức, bổ sung:
1. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp đã hợp pháp hóa lãnh sự
2. 01 - Libre deuda de patente
Quyết định thành lập doanh nghiệp được dịch ra tiếng Việt
3. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính đã hợp pháp hóa lãnh sự
4. 01 - Libre deuda de patente
Báo cáo tài chính được dịch ra tiếng Việt
5. 01 - Libre deuda de patente
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
của nhà đầu tư cho người đại diện theo ủy quyền
6. 01 - Libre deuda de patente
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện theo ủy quyền (đã chứng thực) (Bản sao chứng thực)
HOẶC
III.Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ Đồng Việt Nam trở lên, bổ sung:
1. Giải trình kinh tế - kỹ thuật
Giải trình kinh tế - kỹ thuật (Bản gốc )
bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường
C. CÁC TÀI LIỆU BỔ SUNG Áp dụng đối với trường hợp công ty ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ
I.Nếu chủ đầu tư ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ/nhận kết quả, bổ sung:
1. Giấy ủy quyền
Giấy ủy quyền (Bản gốc )
của nhà đầu tư cho người đến nộp hồ sơ
HOẶC
II.Nếu chủ đầu tư ủy quyền cho công ty dịch vụ nộp hồ sơ và nhận kết quả, bổ sung các giấy tờ sau:
1. Hợp đồng cung cấp dịch vụ
Hợp đồng cung cấp dịch vụ (Bản gốc )
giữa nhà đầu tư và công ty cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ
2. Giấy giới thiệu
Giấy giới thiệu (Bản gốc )
của công ty dịch vụ cho người đến nộp hồ sơ

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 15mn - Max. 30mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 15mn - Max. 30mn
Thời gian tới bước tiếp theo: Min. 5 ngày - Max. 30 ngày

Căn cứ pháp lý

1. Law No. 67/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly on Investment
Luật Đầu tư 2005 số 29/2005/QH11
Điều 23
2. Nghị định 108/2006/ND-CP (EN) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Nghị định 108/2006/ND-CP (EN) Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Các điều 9;44, 45, 49, 55
3. Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Điều 1.21
4. Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Quyết định 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định về việc ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Điều I-1
5. Quyết định 175/2006/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Mình về nhiệm vụ và quyền hạn của NWMA
Quyết định 175/2006/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Mình về nhiệm vụ và quyền hạn của NWMA
Điều 2.đ

Thông tin bổ sung

Số lượng hồ sơ:

+ Đối với dự án đầu tư có vốn dưới 300 tỷ VND: 04 bộ (trong đó 1 bộ gốc).
+ Đối với dự án đầu tư có vốn từ 300 tỷ VND trở lên (dự án thẩm tra): 8 bộ (trong đó 1 bộ gốc)

- Ngôn ngữ: bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Việt và 1 ngôn ngữ nước ngoài thông dụng.

- Đối với tài liệu của tổ chức nước ngoài thì các văn bản trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự (thời điểm hợp pháp hóa lãnh sự không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ).

-Thời gian xem xét, cấp Giấy chứng nhận đầu tư của NWMA kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc (đối với dự án không thuộc diện thẩm tra) và 30 ngày làm việc (đối với dự án thuộc diện thẩm tra).

Ai xác nhận thông tin này?

Minh Cuong HUYNH, Vice Chairman of NWMA, 05/05/2015

Khiếu nại: Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

Đơn vị giải quyết

Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc

86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1 , Ho Chi Minh City
Điện thoại: +84 283 829 9330
Fax: +84 283 824 9108
Thư điện tử: bqltaybac@tphcm.gov.vn
Trang web: http://www.bqltaybac.hochiminhcity.gov.vn

Bộ phận giải quyết

Văn Phòng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

T2: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:30-11:30, 13:00-17:00
T7: Đóng cửa
CN: Đóng cửa

Cán bộ giải quyết

Ông Võ Đình Ích

Phó phòng Kế hoạch - Đầu tư, Ban quản lý Khu đô thị Tây Bắc
Điện thoại: 84 091 800 8890
Thư điện tử: dinhich@gmail.com
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License