Danh mục các bước
(Tổng số bước: 10)
Nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh  (2)
Chứng thực giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thay đổi con dấu  (2)
Nhận giấy chứng nhận điều chỉnh đăng ký thuế  (2)
Cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng báo  (1)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
6
Nhận dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
(last modified: 5/25/2015)

Thông tin liên hệ chi tiết

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM

459 Trần Hưng Đạo, quận I , TP HCM 84 8
Điện thoại: +84 83 838 7257

Bộ phận giải quyết

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (SBMU)

T2: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

Bà Nguyễn T. N. Hân; ông Võ T. Thanh; bà Phan T. T. Hảo

Công an viên
Điện thoại: 84 83 838 7315

Kết quả dự kiến

Con dấu 01 - Con dấu
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu 01 - Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Phiếu thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu 01 - Phiếu thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
Giấy chứng nhận đã nộp con dấu 01 - Giấy chứng nhận đã nộp con dấu

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy hẹn trả dấu (Bản gốc )
2. 01 - Libre deuda de patente
Con dấu (Bản gốc )
con dấu cũ
3. 01 - Libre deuda de patente
Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người nhận dấu và Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (Bản gốc )
4. Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (DPI)
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh (DPI) (Bản gốc )
xuất trình để kiểm tra

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 50,000

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 10mn - Max. 20mn
Đứng tại bàn tiếp nhận: Min. 5mn - Max. 10mn

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự...
Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự...

Thông tin bổ sung

Sau khi công ty nộp dấu cũ để nhận dấu mới, Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an thành phố Hà Nội sẽ giao cho công ty Giấy chứng nhận đã nộp con dấu.

Ai xác nhận thông tin này?

Nguyen Van Dung POLICE BRIGADIER, 10/12/2014

Khiếu nại: Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM

Đơn vị giải quyết

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an TP HCM

459 Trần Hưng Đạo, quận I , TP HCM 84 8
Điện thoại: +84 83 838 7257

Bộ phận giải quyết

Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (SBMU)

T2: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:00-17:00
T7: 07:00-11:30

Cán bộ giải quyết

Bà Phan Nguyễn Thùy Linh

Điện thoại: +84 83 838 7257
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License