Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM

address Địa chỉ:
63 Lý Tự Trọng, quận I
telephone Điện thoại:
+84 28 382 936 61
mail Thư điện tử:
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License