Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Chi cục bảo vệ môi trường - Sở TNMT TP.HCM

address Địa chỉ:
227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Q.1
telephone Điện thoại:
+84 283 827 9669
mail Thư điện tử:
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License